Til høyre finner du e-mail adr., tlf. numre og postadresse til
Park Grammofon.

Ta kontakt med oss hvis det skulle være noe du lurer på. Vi vil gi alle henvendelser til oss vår største oppmerksomhet.

Ansvarlig for daglig drift og vår kontaktperson er Vidar Lunden.

• Vidar Lunden, daglig leder: vidar@parkgrammofon.no
• Vidar Lunden mobiltlf.: 934 05 387

• Park Grammofon: post@parkgrammofon.no
• Tlf.nr. til Park Grammofon: 934 05 387
• Postadr.: Park Grammofon, Postboks 129, 1312 Slependen

• Webmaster: vidar@parkgrammofon.no

Copyright©2004 Park Grammofon • Design Jan Rosvoldsve